Oferta edukacyjna pułtuskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Pułtuski.

OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024


Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku

Oddziały:
A – lingwistyczny (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język polski, geografia)
B – politechniczny (z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, informatyka, fizyka)
C – humanistyczny (z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie)
D – medyczny (z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, język angielski)
E – europejski (z przedmiotami rozszerzonymi: wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski)
F – psychologiczno-medialny (z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, język angielski, język polski)

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

I Liceum Ogólnokształcące:
Oddział filologiczny (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język polski)

Technikum Nr 1:
Technik logistyk (z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Technik informatyk (z przedmiotem rozszerzonym: informatyka)
Technik rachunkowości (z przedmiotem rozszerzonym: geografia)
Technik programista (z przedmiotem rozszerzonym: matematyka)

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1:
Klasa wielozawodowa według klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (np. fryzjer, sprzedawca, elektryk)
Klasa wielozawodowa – Branżowy Oddział Wojskowy

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Technikum Nr 2:
Technik reklamy (z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (z przedmiotem rozszerzonym: biologia)
Technik usług fryzjerskich (z przedmiotem rozszerzonym: biologia/język angielski)
Technik organizacji turystyki (z przedmiotem rozszerzonym: geografia/język angielski)
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2:
Kucharz (teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe odbywa się na terenie szkoły)
Klasa wielozawodowa według klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (np. fryzjer, sprzedawca, elektryk).

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły: od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.