Narodowe Święto Niepodległości

W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczestnicy powiatowo-gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości złożyli kwity w miejscach pamięci oraz wzięli udział w mszy św. w intencji Ojczyzny. Hołd bohaterom tamtych dni oddali kombatanci, reprezentanci władz centralnych, przedstawiciele samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, uczniowie szkół z terenu powiatu pułtuskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i partii politycznych. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentowali: Jan Zalewski Starosta Pułtuski i Beata Józwiak Wicestarosta.

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie w imieniu współorganizatorów – Związku Piłsudczyków RP Oddział w Pułtusku – głos zabrała Wanda Pieńkos. Następnie delegacje udały się na teren Domu Polonii, aby tam złożyć kwiaty przy tablicy upamiętniającej postać Ignacego Jana Paderewskiego. Sylwetkę światowej sławy pianisty, dyplomaty, premiera i ministra spraw zagranicznych II RP przybliżył Michał Kisiel Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku, który wraz ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska był współorganizatorem tej ceremonii. W dalszej kolejności delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa – jednego z sześciu Ojców Niepodległości – o którego dążeniach niepodległościowych mówiła w przemówieniu Agata Łojek z ramienia współorganizatora Stowarzyszenia – Pamięć i Tożsamość – im. Wincentego Witosa. Ceremonie złożenia kwiatów uświetniła oprawa w wykonaniu Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 13 Pułku Piechoty działająca przy Pułtuskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym.

O godz. 11.00 na I cmentarzu przy odrestaurowanej, staraniem samorządów Gminy Pułtusk i Powiatu Pułtuskiego, mogile żołnierzy polskich poległych w 1920 roku odbyła się główna część obchodów z udziałem pocztów sztandarowych. Oprawę uroczystości zapewnili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku przy wsparciu Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty pod dowództwem st. chor. szt. Leszka Topólskiego oraz  Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Pułtusku. Podczas uroczystości głos zabrał Starosta Pułtuski Jan Zalewski, który w swoim przemówieniu życzył wszystkim, aby jak najlepiej potrafili korzystać z odzyskanej wolności – chroniąc i budując jej wielkość dla przyszłych pokoleń. Natomiast Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, przybliżył historię odrestaurowanej mogiły żołnierzy – obrońców Pułtuska w wojnie polsko-bolszewickiej oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w przywrócenie jej świetności. Przed uroczystym złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy ksiądz Infułat Wiesław Kosek, dziekan dekanatu pułtuskiego, dokonał poświęcenia mogiły.

Tradycyjnie już, ja co roku, o godz. 12.00 odprawiona została w bazylice pułtuskiej msza św. w intencji Ojczyzny poprzedzona występem artystycznym uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku pt. „Starym Ojców naszych szlakiem”.