Kolejne dary trafiły do ukraińskich uchodźców

Kolejne dary trafiły do ukraińskich uchodźcówDo oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pułtusku dotarły kolejne artykuły spożywcze i chemiczne z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie naszego powiatu, w związku z konfliktem zbrojnym. 19 maja, podarowane rzeczy, zostały rozdysponowane wśród uchodźców przez przedstawicieli PCK oraz Starosta Powiatowego w Pułtusku i jednostek organizacyjnych – prezesa rejonowego oddziału PCK w Pułtusku Andrzeja Gurgielewicza, pracownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku Zbigniewa Matusiaka, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku Krzysztofa Kurpiewskiego oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku Joannę Sobiecką.

 

Od pierwszego dnia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Powiat Pułtuski włączył się w akcję pomocy uchodźcom. Starostwo Powiatowe we współpracy z innymi podmiotami podjęło szereg działań związanych z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy, przybyłym do naszego powiatu. Wszystkie działania koordynował i koordynuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Domami Pomocy Społecznej.


zdj. PCPR w Pułtusku