Awanse zawodowe nauczycieli szkół Powiatu Pułtuskiego

Awanse zawodowe nauczycieli szkół Powiatu PułtuskiegoUroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku stała się idealną okazją do wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Pułtuski. W poniedziałek 4 września awansujący nauczyciele złożyli ślubowanie, którego treść określa ustawa – Karta Nauczyciela i odebrali z rąk Wicestarosty Pułtuskiego Beaty Jóźwiak akty nadania.

Awanse zawodowe nauczycieli szkół Powiatu Pułtuskiego

Powołane przez Zarząd Powiatu Komisje Egzaminacyjne, składające się z dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji i Nauki, dyrektora szkoły, przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz przedstawiciela organu prowadzącego, jako przewodniczącego, obradowały od 19 do 20 lipca br. W tych dniach awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskali:

nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku – Izabela Rolińska, Natalia Jóźwiak, Monika Olszewska, Natalia Frejlich

nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – Małgorzata Duło i Szymon Śladowski

Awanse zawodowe nauczycieli szkół Powiatu Pułtuskiego

Wszystkim nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.