Archiwa autora: p.dabkowska

Komunikat o skróconym czasie pracy Starostwa Powiatowego

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pułtuskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pułtuskiego nr 23/2020 z dnia 30.03.2020 r. od 30.03.2020 r. do odwołania Urząd Starostwa pracuje:
– w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.00
– od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Informacja o pakiecie rządowych rozwiązań przeciwdziałających gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa

Rząd zaakceptował pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową.

Przewiduje on m.in.:

 • pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
  – mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników),
  – samozatrudnionych;
 • świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
  czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
  ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z BGK;
 • dopłaty BGK do odsetek;
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Więcej na temat form wsparcia na: http://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza

Informacja z: http://www.gov.pl/

 

Nowe obostrzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 522)

Czytaj więcej

Informacja o zawieszeniu dyżurów Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Pułtuskiego
poniedziałkowe dyżury
Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku
będą zawieszone od 16 marca 2020r. do odwołania.

Skargi i wnioski można składać za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: worz@powiatpultuski.pl
• elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (adres skrytek ESP: /1424/skrytka lub /1424/SkrytkaESP)
• poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. M. Skłodowskiej – Curie 11 06-100 Pułtusk
• telefonicznie: 23 306 71 21

Informacja o telefonicznym udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z koronawirusem Starosta Pułtuski informuje o zawieszeniu na czas zagrożenia epidemiologicznego udzielania porad prawnych osobiście. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie ona udzielana telefonicznie po złożeniu stosownego oświadczenia. Numer telefonu Starostwa Powiatowego, pod którym można zgłosić potrzebę zarejestrowania się po poradę to: 23 306 71 01, lub 23 306 71 14. W załączeniu Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości.