Archiwa autora: Paulina Dąbkowska

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym

Drodzy Mieszkańcy!

Badanie ankietowe mieszkańcówOd 2 marca do 15 marca 2021 r. jest prowadzone badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa o nazwie „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego”, którego częścią jest Powiat Pułtuski.
Partnerstwo działa w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Istotą projektu jest rozwój współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami poprzez opracowanie wspólnych dokumentów rozwojowych .
Badanie ankietowe to jeden z pierwszych kroków na drodze do opracowania Strategii Terytorialnej Partnerstwa – dokumentu, który stanowić będzie podstawę rozwoju usług publicznych i pozwoli samorządom na sięganie po fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej. Czytaj więcej

Apel Zarządu Powiatu w Pułtusku

 

Nie tak dawno, bo zaledwie w  czerwcu 2019r. odbyło się uroczyste otwarcie poczekalni autobusowej przy ul. Nowy Rynek 5 A. Miała ona  służyć wszystkim mieszkańcom powiatu pułtuskiego, podróżującym oraz zwiększać bezpieczeństwo i komfort młodzieży dojeżdżających do szkół.  Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 1 mln zł z budżetu powiatu.  Niestety,  nie wszyscy docenili i  zrozumieli przeznaczenie nowo wybudowanego obiektu. Już  kilkakrotnie na terenie poczekalni dochodziło do dewastacji. W ostatni weekend szkód było tak wiele, że postanowiliśmy się zwrócić do Państwa z apelem.

Szanowni Państwo,
Dewastacji dokonuje głównie młodzież, która w chłodne dni urządziła sobie na poczekalni miejsce spotkań.  Chcielibyśmy prosić przede wszystkim rodziców i opiekunów o właściwe sprawowanie opieki nad swoimi dziećmi oraz o przeprowadzenie rozmów i wyjaśnienie, czemu  i komu ten budynek ma służyć.
Przypominamy, że obiekt jest monitorowany a obraz jest utrwalany za pośrednictwem kamer. Chcielibyśmy uniknąć zgłaszania przypadków chuligaństwa do organów ścigania. Aczkolwiek jeżeli będą się one powtarzały – trzeba będzie w ten sposób rozwiązywać tym podobne problemy.

Zarząd Powiatu w Pułtusku

Czytaj więcej

Joanna Sobiecka nową dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Joanna Sobiecka dyrektorem PCPROd 1 marca br. funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie objęła Pani Joanna Sobiecka – pedagog, wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie. Joanna Sobiecka posiada wykształcenie wyższe w zakresie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ukończyła studia podyplomowe w PEDAGOGIUM WSNS  w Warszawie na kierunku Gerontologia, oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zbiorowe Stosunki Pracy i Zasoby Ludzkie, a także specjalizację z Zakresu Organizacji Pomocy Społecznej. Kilka lat mieszkała w Wielkiej Brytanii gdzie pracowała bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością.

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W poniedziałek, 1 marca br. przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego oraz Samorządu Gminy Pułtusk oddali hołd Żołnierzom Niezłomnym składając kwiaty przy symbolicznej mogile Żołnierzy Polski Podziemnej Obwodu Pułtusk na I Cmentarzu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną na terenie kraju nie było możliwe zorganizowanie uroczystości z udziałem przedstawicieli instytucji, szkół przedsiębiorstw oraz mieszkańców.

Oprawę uroczystości zapewniło I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. 13 Pułku Piechoty.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest świętem poświęconym upamiętnieniu żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Czytaj więcej

XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.

Konkurs zaplanowany jest z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Kierowany jest do firm sektora spożywczego oraz indywidualnych wytwórców żywności.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa spożywczego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na zainteresowanie nim nie tylko firm komercyjnych, ale także podmiotów i organizacji wytwarzających żywność na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne oraz osoby fizyczne.

Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem: https://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/laur-marszalka/art,41,xiv-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-dla-mazowieckich-producentow-zywnosci-za-najlepszy-produkt-roku-2020.html

Informacja od: Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel.

Pomoc, finansowana z PROW 2014-2020, jest adresowana do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy planują budowę urządzeń chroniących wodę przed azotanami. Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych. Dotyczy to zarówno nawozów płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych. W przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. Czytaj więcej