Archiwa autora: Paulina Dąbkowska

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy podpisana

8 września br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku  została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” – odc. 3,911km. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik w miejscowościach Gródek i Obryte, odtworzone rowy i zjazdy, przebudowana i poszerzona jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej, oraz wykonane oznakowanie poziome i pionowe.
Wartość prac to: 4 567 890,00zł.
Zadanie jest współfinansowane z budżetu województwa mazowieckiego zgodnie z umową podpisaną 9 lipca 2020 r. na kwotę 3 560 466,00 zł.
Termin realizacji do 31.12.2021r.

 

Informacja o konkursie pn. „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

PlakatDOCEŃMY WOLONTARIUSZY CZASU PANDEMII

Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – tacy są wolontariusze na Mazowszu. Rusza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. W ten sposób samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować najbardziej zaangażowanych w swoją pracę charytatywną. W tym roku będą również nagrodzone osoby, które pomagały podczas pandemii Covid-19. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.
Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur. Czytaj więcej

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020. 

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października 2020 r. w biurach powiatowych Agencji.
Kto może otrzymać wsparcie?
Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Czytaj więcej

Nowy dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

24 sierpnia br. Zarząd Powiatu w Pułtusku powierzył stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Panu Krzysztofowi Kurpiewskiemu.
Krzysztof Kurpiewski jest nauczycielem dyplomowanym, absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora na kierunku filologii polskiej w zakresie specjalności nauczycielskiej i logopedycznej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki oraz socjoterapii dzieci i młodzieży. Dotychczas pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu, funkcję dyrektora Poradni, będzie pełnić od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2025 r.Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej