Archiwa autora: Paulina Dąbkowska

W trosce o czyste powietrze „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”

Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości publicznej. Europejskie statystyki* wskazują, że Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, ponadto znajduje się w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni**. Duży udział ma tu naganne zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych skutków, takich praktyk, wydaje się być w społeczeństwie ciągle bardzo niska, mimo nieustannej obecności tematu smogu w mediach. Czytaj więcej

Powiat Pułtuski podpisał umowę na mobilny punkt pobrań COVID-19

Powiat Pułtuski podpisał umowę z  firmą Corten Medic na otwarcie punktu pobrań COVID-19, udostępniając teren placu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Białowiejskiej 5. Pobieranie materiału do badań odbywa się 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 12.30 w postaci dwóch rodzajów testów:
– testy na przeciwciała IgM i IgG Anty-SARS-CoV-2,
– testy genetyczne wykrywające cząstkę koronawirusa w organizmie.
W dedykowanym punkcie diagnostyki COVID-19 realizowane są bezpłatne badania dla osób ze skierowaniem od lekarza POZ lub z Sanepidu oraz badania komercyjne – odpłatne.

Punkt jest czynny codziennie w godzinach 8:00-12:30
przy ul. Białowiejskiej 5 (Środowiskowy Domu Samopomocy) w Pułtusku
Informacje o testach oraz zapisy na wykonanie testów pod numerem
tel. 226 020 997 Czytaj więcej

Kolejne dofinansowanie dla DPS

Powiat Pułtuski prowadzący DPS w Pułtusku, DPS w Ołdakach i DPS W Obrytem, współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich POWER „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” na podstawie umowy z dnia  30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Ministerstwem Zdrowia.

Celem projektu jest przede wszystkim ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z projektu to fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

Ponadto, placówki zakupią w ramach projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu, pacjentów i mieszkańców.

W ramach projektu Powiat Pułtuski pozyskał dofinansowanie w łącznej kwocie:

114 571,97 zł 

Wsparcie dla:

Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 17 575,83 zł

Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 26 819,39 zł

Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 70 176,75 zł

Plakat Informacyjny

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje, że 10.11.2020 r. na stronie internetowej:

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone/z

ogłoszone zostało postępowanie o wybór wykonawcy dot. realizacji zadania remontowego pn.: „Wymiana pokryć dachowych w jednostkach PP Młodzieszyn, KPP Białobrzegi, KPP Pułtusk, KPP Szydłowiec – realizacja zaleceń pokontrolnych” z terminem składania ofert do 13.11.2020 r. do godz. 15.30.

Narodowe Święto Niepodległości w Pułtusku

W środę, 11 listopada br. minęła 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną oraz wprowadzone restrykcje powiatowo-gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się inaczej niż zwykle.

By oddać hołd bohaterom tamtych wydarzeń, przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Samorządu Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk złożyli kwiaty oraz zapalili znicze w miejscach pamięci tj. pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Warszawskiej, przy tablicy upamiętniającej Ignacego Jana Paderewskiego na terenie Domu Polonii, pod pomnikiem Wincentego Witosa przy ul. 3 Maja oraz na I Cmentarzu przy mogile żołnierzy poległych w 1920 r. Czytaj więcej

Kolejna droga powiatowa przebudowana

W poniedziałek 12 października 2020 r. dokonano odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem daszkowym i poboczami z kruszywa łamanego, obustronne odtworzenie rowów przydrożnych i istniejących przepustów oraz budowę zjazdów. Długość przebudowanego odcinka to 785,00 m.

W odbiorze uczestniczyli: Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Emila Gąsecka – Radna Rady Powiatu w Pułtusku, Sebastian Mroczkowski – Wójt Gminy Obryte, Grzegorz Pik – Dyrektor ZDP w Pułtusku, Joanna Wolniak – Kierownik Działu Technicznego ZDP w Pułtusku, Dariusz Zieliński – Inspektor Nadzoru, Jan Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.

Zadanie sfinansowano z:
– budżetu Gminy Obryte – 150 000,00zł;
– budżetu Powiatu Pułtuskiego – 132 715,79 zł;
– dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 222 222,22 zł;

Całkowita wartość inwestycji to: 504 938,01 zł.