Archiwa autora: p.dabkowska

Eliminacje powiatowe do 42. Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA

Powiatowe eliminacje do 42. Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA We wtorek (5 marca 2019 r.) w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku odbyły się powiatowe eliminacje do 42. Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA. Z uwagi na wyjątkowo dużą ilość zgłoszeń konkurs przeprowadzono w dwóch etapach:
– 10.00 – 11.30 – uczniowie klas 0-III szkół podstawowych,
– 11.45 – 13.15 – uczniowie klas IV-VI i VII – VIII szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne.
Laureaci poszczególnych grup wiekowych otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku i Gminę Pułtusk. Czytaj więcej

Eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zpobiega pożarom””

W piątek – 15 marca 2019 r. w budynku Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyła się
XLII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
W konkursie uczestniczyło 21 uczniów szkół z terenu powiatu pułtuskiego, wyłonionych podczas eliminacji gminnych.
Laureaci w poszczególnych grupach wiekowych zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami ufundowanymi przez sponsorów (Zarząd Powiatu w Pułtusku, Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie, Mardom, Polbram STEEL GROUP). Nagrodę ufundowaną przez Zarząd Powiatu w Pułtusku – deskorolkę elektryczną otrzymał Mateusz Sikorski – uczeń PSP nr 4 w Pułtusku. Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Konsumenta

Z okazji przypadającego 15-go marca Światowego Dnia Konsumenta wszystkim konsumentom życzę pogody ducha, dużo satysfakcji,
zadowolenia z zakupów i usług, ludzkiej życzliwości
oraz tego, aby prawa konsumentów były szanowane

i respektowane przez przedsiębiorców.


Longina Liszewska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pułtusku

Spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Centum Polityki Społecznej

Sptkanie z przedstawicielami MCPSW dniu 8 marca 2019 r. (piątek), w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: Elżbietą Bogucką – Zastępcą Dyrektora, Robertem Gajewskim – Kierownikiem Wydziału
ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych
oraz Tomaszem Osadnikiem – Kierownikiem Wydziału ds. profilaktyki uzależnień. Podczas spotkania zostały zaprezentowane zadania MCPS, realizowane programy polityki społecznej oraz odbyła się dyskusja na temat aktywizacji środowisk działających w obszarze pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych Gminy Pułtusk i Powiatu Pułtuskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów działających
w obszarze polityki społecznej na terenie Gminy Pułtusk i Powiatu Pułtuskiego – jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji. Czytaj więcej