Archiwa autora: p.dabkowska

O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników

20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków
o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ten rodzaj wsparcia, a mają kłopot z wypełnieniem wniosku, będą mogli dowiedzieć się, jak to poprawnie zrobić podczas cyklu szkoleń online. Webinaria „Dotacje dla rolnictwa”, podczas których szczegółowo omawiane będą także inne programy pomocowe oferowane przez Agencję, rozpoczną się 7 lipca.

Po raz pierwszy w historii swojej działalności ARiMR przeprowadzi w tym samym dniu i w tym samym czasie szkolenie online dla rolników z kilku województw. „Krajowy webinar: dotacje dla rolnictwa” jest wspólną inicjatywą Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Patronat nad tą inicjatywą objęły Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wody Polskie. Czytaj więcej

Informacja o ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo „TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza mieszkańców woj. mazowieckiego do oddawania krwi – szczególnie w miesiącach letnich, kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie.

Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18 – 65 lat legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, zapraszamy do siedziby Centrum Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 63/75 w Warszawie, do naszych Terenowych Oddziałów oraz na akcje krwiodawstwa zaplanowane na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Harmonogram akcji krwiodawstwa jest dostępny poniżej:
Plan akcji krwiodawstwa [PDF 269KB]

Szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad oddania krwi udostępnione są na stronie internetowej RCKIK w Warszawie.

Przed oddaniem krwi należy sprawdzić bieżące informacje na stronie RCKIK w Warszawie: http://www.rckik-warszawa.com.pl

TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE

Umowa na dofinansowanie wyposażenia pracowni informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku podpisana

https://powiatpultuski.pl/umowa-na-dofinansowanie-wyposazenia-pracowni-informatycznej-w-zespole-szkol-zawodowych-im-jana-ruszkowskiego-w-pultusku-podpisana/

W piątek 3 lipca 2020 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk i przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego – Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak, podpisali umowę o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w kwocie ok. 100 000 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli na wyposażenie w sprzęt nowoczesnej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

Udzielono wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku

Dziś odbyła się  XVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku. Jednym z punktów obrad, poza licznymi sprawozdaniami oraz raportem o stanie powiatu za 2019 rok, było podjęcie uchwały o wotum zaufania oraz udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku.
Zarząd Powiatu w Pułtusku za rok 2019 uzyskał absolutorium Radnych liczbą głosów: 10 za, 7 wstrzymało się od głosu, wotum zaufania również 10 za, 7 wstrzymało się od głosu.