Archiwa autora: Paulina Dąbkowska

W hołdzie ofiarom Holokaustu

W hołdzie ofiarom HolokaustuW poniedziałek 17 kwietnia, odbyła się uroczystości złożenia żonkili przy pomniku poświęconym pamięci Żydów z Pułtuska i ofiar Holokaustu, w której wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych – Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak i Zastępca Burmistrza Pułtuska Mateusz Miłoszewski – oraz Prezes Pułtuskiego Stowarzyszenia Dialogu MOST Aneta Szymańska.
Uroczystość upamiętnia zbliżającą się 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim (19 kwietnia), jest także wyrazem hołdu wobec Ludności Żydowskiej, która w wyniku Holokaustu w latach 1939 – 1945 poniosła śmierć, co upamiętnia „Jom ha-Szoa”, czyli Dzień Pamięci Zagłady i Aktów Odwagi (obchodzony w tym roku w dniach 17-18 kwietnia).
Żonkile symbolizują pamięć i szacunek wobec ofiar powstania w getcie warszawskim, związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej. Czytaj więcej

Twoja Pasja, Twoje Fundusze Europejskie

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku współpracował z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie przy produkcji filmów informacyjno – promocyjnych ukazujących pozytywne efekty płynące z realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach powyższej współpracy powstał film ukazujący sukces jednego z uczestników projektu pn. ,,POWER ku przedsiębiorczości”, realizowanego przez tut. Urząd.

Fundusze Europejskie mają moc!
Zobacz historię Macieja Kosewskiego i przekonaj się, jak wielką. Z pasji powstał warsztat Kosa-Moto i pomogły w tym środki europejskie.
Maciej otrzymał dotację na założenie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
Twoja Pasja Twoje Fundusze Europejskie!