Archiwa autora: Maria Bryl

Zawiadomienie o LXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję LXI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 29 stycznia 2024r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Sali Rady (Nr 138) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Informacja o zmianie dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 15 stycznia 2024r. (poniedziałek).

Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniu 17 stycznia 2024r. (środa) w godz. 14.00-16.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 228

Czytaj więcej

Zawiadomienie o LX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018  Rady Powiatu w Pułtusku z dnia   19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.)  zwołuję LX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38)  Starostwa Powiatowego   w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Informacja o zmianie dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 18 grudnia 2023r. (poniedziałek).

Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów  w sprawach skarg i wniosków w dniu 20 grudnia 2023r. (środa) w godz. 14.00-16.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

Czytaj więcej

Zawiadomienie o LIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  LIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2023. (poniedziałek)  o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Informacja o zmianie dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 października 2023 r. (poniedziałek) Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów  w sprawach skarg i wniosków w dniu 27 października 2023 r. (piątek) w godz. 14.00-16.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 228

Czytaj więcej

Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję LVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 25 października 2023r. (środa) o godz. 14.30 w Sali Rady (Nr 1.38)  Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.), na wniosek  Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję LVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 4 października 2023r. (środa) o godz. 13.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o LV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.), na wniosek  Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję LV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 2 sierpnia 2023r. (środa) o godz. 09.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Informacja o zmianie dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 10 lipca 2023r. (poniedziałek) Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów  w sprawach skarg i wniosków w dniu 13 lipca 2023r. (czwartek) w godz. 14.00-16.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

Czytaj więcej