Archiwa autora: Maria Bryl

Informacja o zmianie dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 5 czerwca 2023r. (poniedziałek), Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniu 7 czerwca 2023r. (środa) w godz. 09.00-11.00 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, pokój nr 2.28

Czytaj więcej

Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.), na wniosek  Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję LIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 24 maja 2023r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Informacja o zmianie dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 maja 2023r. (poniedziałek).

Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniu 24 maja 2023r. (środa) w godz. 11.00-13.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

Czytaj więcej

Informacja o zmianie terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka  na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 24 kwietnia 2023r. (poniedziałek).

Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów  w sprawach skarg i wniosków w dniu 26 kwietnia 2023r. (środa) w godz. 13.00-15.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

Czytaj więcej

Zawiadomienie o LII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego   (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję LII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38)  Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11. Czytaj więcej

Zawiadomienie o LI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję LI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu
29 marca 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Informacja o zmianie terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 lutego 2023r. (poniedziałek).
 Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów  w sprawach skarg i wniosków  w dniu               24 lutego 2023r. (piątek) godz. 14.00-16.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

spotkanie można umówić telefonicznie: 23  306 71 21 lub za pośrednictwem poczty email: worz@powiatpultuski.pl