Archiwa autora: Joanna Majewska

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Pobyłkowo Duże i Pobyłkowo Małe, gmina Pokrzywnica oraz Skarżyce, Winnica i Zbroszki, gmina Winnica – pobierz

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciółkowo Małe, Ciółkowo Rządowe, Mokrus, Obryte, Rozdziały, Sokołowo Parcele, Ulaski, Zambski Stare, gmina Obryte – pobierz

Stypendia Starosty Pułtuskiego przyznane!

Na podstawie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” oraz regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów sportowych przyznane zostały stypendia Starosty Pułtuskiego. Otrzymali je uczniowie, którzy w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 oraz uczniowie, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami w dziedzinie sportu. W sumie stypendium otrzymało 48 uczniów. Czytaj więcej