Archiwa autora: Joanna Majewska

Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów

Starosta Pułtuski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, tj.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.05.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, sala nr 1.38 (Sala Rady Powiatu) odbędzie się II licytacja publiczna ruchomości. Czytaj więcej

Informacja dla Interesantów

W związku z sytuacją epidemiologiczną zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w urzędzie.

Zachęcamy Państwa do kontaktów za pośrednictwem elektronicznych narzędzi tj.:

Informacja z numerami telefonów do pracowników urzędu dostępna https://powiatpultuski.pl/kontakt

Wszelkie druki do pobrania dostępne na stronie: https://bip.powiatpultuski.pl/ w zakładce: Jak załatwić sprawę ?/druki do pobrania/

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie oraz Mediacje w Powiecie Pułtuskim w 2022 roku

INFORMACJA
DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W POWIECIE PUŁTUSKIM W 2022 ROKU

PUNKT W PUŁTUSKU
ul. 3 maja 20
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK – 12.00 – 16.00
WTOREK, PIĄTEK – 9.00 – 13.00
Porad udzielają:
poniedziałek, wtorek – adw. Tomasz Olczak
czwartek – adwokat/radca
środa, piątek – radca pr. Joanna Kalinowska

PUNKT W POKRZYWNICY
URZĄD GMINY POKRZYWNICA,
Al. Jana Pawła II 1
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK – 12.00 – 16.00
Porad udziela: Michał Nartonowicz – przedstawiciel Fundacji Inter Vivos

PUNKT W ŚWIERCZACH
ul. Długa 6
CZWARTEK – 11.30 – 15.30
Porad udziela: Michał Nartonowicz – przedstawiciel Fundacji Inter Vivos

Czytaj więcej

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2022r., uchwałą Nr 544/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 listopada 2021r. dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundację Inter Vivos, ul. Kłobucka 8C/126, 02-699 Warszawa.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert – pobierz Czytaj więcej

Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu

Starosta Pułtuski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.10.2021 r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, sala nr 1.38 (Sala Rady Powiatu) odbędzie się II licytacja publiczna ruchomości. Czytaj więcej