Archiwa autora: Joanna Majewska

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Pobyłkowo Duże i Pobyłkowo Małe, gmina Pokrzywnica oraz Skarżyce, Winnica i Zbroszki, gmina Winnica – pobierz

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciółkowo Małe, Ciółkowo Rządowe, Mokrus, Obryte, Rozdziały, Sokołowo Parcele, Ulaski, Zambski Stare, gmina Obryte – pobierz

Stypendia Starosty Pułtuskiego przyznane!

Na podstawie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” oraz regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów sportowych przyznane zostały stypendia Starosty Pułtuskiego. Otrzymali je uczniowie, którzy w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 oraz uczniowie, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami w dziedzinie sportu. W sumie stypendium otrzymało 48 uczniów. Czytaj więcej

Informacja dot. punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju informujemy, że zawieszona została na terenie powiatu pułtuskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w: Czytaj więcej