Archiwa autora: Iwona Sojak

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Winnica

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,  przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Winnica

         Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) Starosta Pułtuski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie

Czytaj więcej

Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków  obrębu Koziegłowy, gmina Pokrzywnica

INFORMACJA Nr GGN.6641.13.2023

STAROSTY PUŁTUSKIEGO

z dnia 10 listopada 2023 roku

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębu Koziegłowy, gmina Pokrzywnica

            Na podstawie art. 24a ust. 8, 9, 10 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1752 ze zm.) Starosta Pułtuski informuje, co następuje.

Czytaj więcej

Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Wiatraki, gmina Gzy

INFORMACJA Nr GGN.6641.6.2023

STAROSTY PUŁTUSKIEGO

z dnia 10 listopada 2023 roku

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębu Żebry Wiatraki, gmina Gzy

            Na podstawie art. 24a ust. 8, 9, 10 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1752 ze zm.) Starosta Pułtuski informuje, co następuje.

Czytaj więcej

INFORMACJA o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Niestępowo Włościańskie, gmina Pokrzywnica

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1752, ze zm.) Starosta Pułtuski informuje, że zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu NIESTĘPOWO WŁOŚCIAŃSKIE, gmina Pokrzywnica. Załącznik: INFORMACJA.PDF

Informacja Starosty Pułtuskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych i o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Niestępowo Włościańskie, gmina Pokrzywnica.

Informacja Starosty Pułtuskiego z dnia 12.07.2023 roku o rozpoczęciu prac geodezyjnych
i o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Niestępowo Włościańskie, gmina Pokrzywnica.