Dzienne archiwum: 5 lutego 2024

Informacja dotycząca wyborów samorządowych w 2024r.

Szanowni Państwo,
W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 109) oraz  wytycznymi  Państwowej Komisji Wyborczej, a także Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II, m. in. informuję:

 • do dnia 12 lutego 2024 r. Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II przyjmuje od pełnomocników komitetów wyborczych utworzonych celem udziału w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
  – zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w jednym województwie – pobierz
  – zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w jednym województwie- pobierz
  -zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców-pobierz
 • do dnia 22 lutego 2024 r. Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II przyjmuje od pełnomocników komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego zostały przyjęte, zgłoszenia kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych- pobierz
 •  do dnia 8 marca 2024 r. zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędów gmin/miast -pobierz
  Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce wybory samorządowe link: Wybory samorządowe – Ważne dokumenty – Powiat Pułtuski – Starostwo Powiatowe w Pułtusku (powiatpultuski.pl)

                                                                                                                                             Starosta Pułtuski
(-)
Jan Zalewski