Dzienne archiwum: 20 grudnia 2023

Zawiadomienie o LX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018  Rady Powiatu w Pułtusku z dnia   19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.)  zwołuję LX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38)  Starostwa Powiatowego   w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Obwieszczenie o licytacji publicznej pojazdów w dniu 27.12.2023 r.

Starosta Pułtuski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505, z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.12.2023 r. (środa) o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, sala nr 138 (Sala Rady Powiatu) odbędzie się II licytacja publiczna ruchomości.

Czytaj więcej

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kowalewice Włościańskie – Ostrzeniewo

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kowalewice Włościańskie – OstrzeniewoW środę 20 grudnia, Powiat Pułtuski podpisał umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie – Ostrzeniewo. Wartość inwestycji wynosi 3 985 158,26 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

 

Czytaj więcej