Dzienne archiwum: 22 marca 2023

Zawiadomienie o LI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję LI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu
29 marca 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej