19 marca – Międzynarodowy Dzień Inwalidów

19 marca – Międzynarodowy Dzień Inwalidów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dzięki dostępnym instrumentom wsparcia w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, osoby z niepełnosprawnościami mogą być niezależne w niemalże każdej sferze życia. Mają również zapewnione funkcjonowanie w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Pułtuskiego w 2022 roku skorzystali z wielu form wsparcia, które są dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

– uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych – 104 osoby (161 911 zł);
– zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 10 osób (21 897 zł);
– przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 93 osoby (141 820 zł);
– likwidacja barier architektonicznych – 9 osób (57 546 zł);
– likwidacja barier w komunikowaniu się – 75 osób (220 119 zł);
– likwidacja barier technicznych – 2 osoby (13 224 zł);
– usługa tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Ponadto dla osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku i stopniu niepełnosprawności Powiat Pułtuski oferuje wsparcie w postaci :

– uczestnictwa w formie pobytu dziennego i całodobowego (okresowego) w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Pułtusku,
– zajęciach dziennych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku,
– uczestnictwa z warsztatach terapii zajęciowej prowadzonej przez WTZ w Świeszewie (gmina Świercze).

Atrakcyjną formą wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami jest Program PFRON pn. „Aktywny Samorząd 2023”. Program oferuje wsparcie w takich obszarach jak:

– likwidacja bariery transportowej,
– likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,
– likwidacja barier w poruszaniu się,
– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,
– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wnioski o dofinansowanie można składać już od 1 marca 2023r. bez wychodzenia z domu, kolejek i bez barier przez Internet za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).


Z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidów składamy serdeczne życzenia
wszystkim osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i siły w pokonywaniu przeciwności losu.
Życzymy Państwu serdeczności i wyrozumiałości innych ludzi.
Niech każdy dzień przynosi radość i zadowolenie,
a w realizacji marzeń i planów oraz osiąganiu wyznaczonych celów,
niech zawsze towarzyszy Państwu uśmiech i pomyślność.
Składamy również gorące podziękowania osobom zaangażowanym
w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dziękujemy za każdą pomoc i troskę.

Starosta Pułtuski Jan Zalewski
Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak
Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk