Życzenia z okazji Światowego Dnia Konsumenta

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta
wszystkim mieszkańcom powiatu pułtuskiego
życzę udanych i przemyślanych zakupów, jak najwięcej  kontaktów z uczciwymi przedsiębiorcami, radości i zadowolenia  z dokonanych wyborów.

Longina Liszewska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pu
łtusku