Zawiadomienie o XX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), na wniosek ¼ ustawowego składu Rady Powiatu, zwołuję  XX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu  19 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 15.30  w Sali Rady  (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,   ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Informacja Zarządu Powiatu w Pułtusku dotycząca inwestycji drogowych realizowanych w 2020r. oraz planowanych inwestycji na 2021r.
  4. Wnioski i oświadczenia radnych.
  5. Zamknięcie Sesji.

 Przewodniczący Rady
  Tadeusz Nalewajk