Zawiadomienie o IV Sesji Rady Powiatu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję IV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 3 stycznia 2019r. (czwartek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Pułtuskiego.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk