Uroczystość z okazji Dnia Patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku

Uroczystość z okazji Dnia Patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz tego dokonać…” – to myśl przewodnia, towarzysząca  tegorocznym obchodom Dnia Patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku, które społeczność ośrodka, wraz zaproszonymi gośćmi i rodzicami, świętowała w piątek 26 maja. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu placówki oraz złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową patronki – Anny Karłowicz. Zgromadzonych podczas tego ważnego w życiu ośrodka wydarzenia powitała dyrektor SOS-W Aldona Iniarska. Z ramienia Samorządu Powiatu Pułtuskiego – organu prowadzącego – w uroczystości wzięła udział Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak oraz Sekretarz Powiatu Pułtuskiego Katarzyna Jankowska. Ponadto wśród gości nie zabrakło rodziców Anny Karłowicz – Teresy i Franciszka Góreckich oraz dzieci patronki.

Uroczystość z okazji Dnia Patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku

Tradycją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku podczas święta patronki placówki jest wręczenie Pucharu Patrona. W tym roku Kapituła Pucharu SOS-W przyznała tę zaszczytną nagrodę uczennicy klasy III Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – Agnieszce Dobrzyńskiej.Uroczystość z okazji Dnia Patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku

Ponadto zostały przyznane Nagrody Specjalne Dyrektora Ośrodka, które otrzymali uczniowie z wyróżniającą się frekwencją na każdym etapie edukacyjnym lub za różnorodną działalność artystyczną prezentowaną w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Pamiątkowe puchary trafiły do – Natalii Bąk, Weroniki Jadackiej, Anny Ziółkowskiej, Arkadiusza Borkowskiego i Łukasza Piątkowskiego.

Sylwetkę Anny Karłowicz – patronki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku – przedstawiły uczennice: Ewa Jaskulska i Anna Pytka.
Kolejną częścią piątkowej uroczystości było widowisko artystyczne, podczas którego uczniowie – wierszem, piosenką, grą aktorską i rysunkiem – zaprezentowali swoje talenty.