Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Pułtuskim

3 lutego 2020 r. w powiecie pułtuskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która będzie trwała do 18 lutego włącznie. Głównym celem kwalifikacji jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom, które podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony oraz osobom zgłaszającym się w trybie ochotniczym. Podczas kwalifikacji wydawane są wojskowe dokumenty tożsamości w postaci książeczki wojskowej oraz określane jest wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony. Ustawowy obowiązek stawienia się do kwalifikacji mają wszyscy mężczyźni urodzeni w roku 2001 i starsi, którzy do tej pory tego nie zrobili. Do kwalifikacji mogą zgłosić się również kobiety w trybie ochotniczym. Osoby, które uchylają się od stawiennictwa, lub nie zgłaszają się na specjalistyczne badania lekarskie mogą zostać przymusowo doprowadzone przez Policję lub ukarane w trybie przepisów egzekucyjnych obowiązujących w administracji.
Kwalifikacja przeprowadzana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981) w okresie od dnia 3 lutego do 30 kwietnia 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W naszym powiecie kwalifikacja odbywa się zgodnie z planem wojewódzkim w budynku Akademii Finansów i Biznesu Vistula filia: Akademia im. Aleksandra Gieysztora, ul. Adama Mickiewicza 36B w Pułtusku. Jako pierwsze stawiają się osoby zamieszkujące gminę Pułtusk. Organizacją i obsługą administracyjną kwalifikacji wojskowej zajmuje się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. W trakcie kwalifikacji organizuje się obsadę powiatowej komisji lekarskiej, obsługę ewidencji wojskowej, zajęcia świetlicowe, punkt informacyjny Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie oraz stanowisko dla przedstawiciela Urzędu Gminy. Podczas zajęć świetlicowych żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z 52 Batalionu Lekkiej Piechoty z Komorowa informują kandydatów o trybie naboru i możliwości służby w WOT.