Powiatowe obchody Dnia Strażaka

W niedzielę 19 maja 2019 r. w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Uroczystości związane z obchodami rozpoczęły się wymarszem z placu przed Komendą Powiatową PSP w Pułtusku, następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa i przemaszerowano na Mszę św. w Kościele św. Józefa w Pułtusku. Po nabożeństwie zebrani udali się na pułtuski rynek, gdzie uczestniczyli w uroczystym apelu z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich i powiatowych, kapelana strażaków ks. kan. Józefa Gawlika, służb mundurowych oraz przedstawicieli struktur PSP i OSP. Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia i awanse oraz nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku.

NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU OTRZYMALI:
– asp. Leszek Morawski – dowódca sekcji w Komendzie Powiatowej PSP w Pułtusku
– Druhna Monika Majkowska – inspektor w Komendzie Powiatowej PSP w Pułtusku
– Dh Adrian Siemek – OSP Głodowo
– Dh Janusz Wiśniewski – OSP Świercze


AWANSE W STOPNIU

OFICEROWIE I ASPIRANCI
BRYGADIERA:
mł. bryg. Stanisławowi Brzozowskiemu
MŁODSZEGO BRYGADIERA:
st. kpt. Jackowi Skurzyńskiemu
STARSZEGO KAPITANA:
kpt. Tomaszowi Suderowi
KAPITANA
mł. kpt. Łukaszowi Rozenkowi

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym nadał stopień
ASPIRANTA młodszemu aspirantowi
Łukaszowi Muszyńskiemu

PODOFICEROWIE:
starszego ogniomistrza ogniomistrzom :
– Zbigniewowi Chylińskiemu s. Jana
– Michałowi Siemek s. Stanisława

stopień ogniomistrza młodszym ogniomistrzom :
– Michałowi Beredzińskiemu s. Jana
– Markowi Dobrzyńskiemu s. Jana
– Pawłowo Sobieszczakowi s. Stanisława

stopień młodszego ogniomistrza starszym sekcyjnym:
– Szymonowi Latek s. Jana
– Krzysztofowi Żbikowskiemu s. Wojciecha

stopień starszego sekcyjnego sekcyjnym:
– Markowi Krętkowskiemu s. Stefana

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku Rozkazem personalnym nadał stopień starszego strażaka, strażakom:
– Łukaszowi Kędzior s. Leszka

ODZNACZENIA

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymują Druhowie:
1) Piotr Gródek s. Lucjana
2) Antoni Brzozowski s. Aleksandra
3) Ryszard Szczerba s. Jerzego

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymują Druhowie:
1) Adrian Siemek s. Andrzeja
2) Andrzej Dąbek s. Jana
3) Adam Marcin Bystrek s. Piotra
4) asp. Łukasz Muszyński s.
5) st. kpt. Tomasz Suder s. Adama
6) mł. ogn. Marcin Witkowski s. Henryka

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymuje:
1) Dh Sławomir Prusinowski s. Ludwika

Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił dyplomem następujących druhów:
1) Andrzej Siemek (OSP Głodowo),
2) Andrzej Misiurski (OSP Głodowo),
3) Mirosław Kacprzak (OSP Płocochowo),
4) Wiktor Mitkowski (OSP Płocochowo),
5) Krzysztof Tkaczyk (OSP Trzciniec),
6) Zbigniew Mokrzan (OSP Pokrzywnica).