Informacja o zmianie terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 16 stycznia 2023r. (poniedziałek) informujemy, iż Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniu 19 stycznia 2023r. (czwartek) godz. 14.00-16.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

spotkanie można umówić telefonicznie: 23  306 71 21
lub za pośrednictwem poczty e-mail: worz@powiatpultuski.pl