I Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

We wtorek, 20 listopada 2018 r. odbyła się inaugurująca kadencję 2018-2023 Sesja Rady Powiatu w Pułtusku. Po rozpoczęciu obrad, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku – Iwona Kamińska wręczyła Radnym zaświadczenia o uzyskaniu mandatu. I Sesję rozpoczęto złożeniem ślubowań przez 16 Radnych obecnych na sesji.

Rada dokonała wyboru:
– Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku, którym został radny Tadeusz Nalewajk,
– Zastępców Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku, którymi zostali radny Wiesław Cienkowski i radny Krzysztof Łachmański;
– Starosty Pułtuskiego, którym po raz drugi został radny Jan Zalewski;
– na wniosek Starosty – Wicestarosty Pułtuskiego, którym została radna Beata Jóźwiak;
– na wniosek Starosty – Członków Zarządu Powiatu w Pułtusku, którymi zostali: radna Halina Zofia Banach, radna Emilia Agata Gąsecka, radny Zbigniew Księżyk.