Archiwa kategorii: Aktualności

Harmonogram udzielania NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI w powiecie pułtuskim w 2020 r.

PUNKT W PUŁTUSKU, UL. 3 MAJA 20

PONIEDZIAŁEK : 12.00-16.00
WTOREK: 9.00 – 13.00
ŚRODA: 12.00-16.00
CZWARTEK: 12.00-16.00
PIĄTEK: 9.00 – 13.00
Porad udzielają:
poniedziałek , wtorek – Adwokat Tomasz Olczak
czwartek – Adwokat/Radca
środa, piątek – Radca Prawny Joanna Kalinowska

 

PUNKT W POKRZYWNICY: URZĄD GMINY POKRZYWNICA, AL. JANA PAWŁA II

PONIEDZIAŁEK : 12.00-16.00
WTOREK: 12.00-16.00
ŚRODA: 12.00-16.00
CZWARTEK: 12.00-16.00
PIĄTEK: 12.00-16.00
Porad udziela:
Osoba reprezentująca Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” – Michał Nartonowicz

Nowy Dyrektor ZDP

Grzegorz PikInformujemy, że od 1 lutego 2020 r. funkcję Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku objął Pan Grzegorz Pik – absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku budownictwo w zakresie inżynierii komunikacyjnej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w specjalności budowa dróg i mostów. Pan Grzegorz Pik posiada 13 – letnie doświadczenie w pracy zawodowej, związane z projektowaniem i budową dróg i mostów na stanowiskach: inżynier budowy, kierownik budowy, asystent projektanta, projektant.

 

W 78. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Dziś, w 78. rocznicę utworzenia Armii Krajowej przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk oraz delegacje jednostek organizacyjnych powiatu i gminy, przedstawiciele miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży, instytucji, stowarzyszeń, organizacji społecznych uczestniczyli w uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej.
Wartę honorową wystawiła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty przy udziale uczniów Liceum Ogólnokształcącego CNB „FENIKS” w Pułtusku, Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr Henryka Sucharskiego w Pułtusku. Czytaj więcej

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o uruchomieniu aplikacji mobilnej Alarm112, która dostępna jest dla wszystkich obywateli.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.
W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.
Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. Czytaj więcej

Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Pułtuskim

3 lutego 2020 r. w powiecie pułtuskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która będzie trwała do 18 lutego włącznie. Głównym celem kwalifikacji jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom, które podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony oraz osobom zgłaszającym się w trybie ochotniczym. Podczas kwalifikacji wydawane są wojskowe dokumenty tożsamości w postaci książeczki wojskowej oraz określane jest wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony. Ustawowy obowiązek stawienia się do kwalifikacji mają wszyscy mężczyźni urodzeni w roku 2001 i starsi, którzy do tej pory tego nie zrobili. Do kwalifikacji mogą zgłosić się również kobiety w trybie ochotniczym. Osoby, które uchylają się od stawiennictwa, lub nie zgłaszają się na specjalistyczne badania lekarskie mogą zostać przymusowo doprowadzone przez Policję lub ukarane w trybie przepisów egzekucyjnych obowiązujących w administracji. Czytaj więcej

Informacja o kampanii 4U – postępowanie w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego

Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej http://www.4u.tpcoe.gov.pl/

Informacja z: https://www.4u.tpcoe.gov.pl/