Archiwa kategorii: Aktualności

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia [PDF 404KB]

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Zarząd Powiatu w Pułtusku  podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym (uchwała  Nr XXXIV/215/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego): Czytaj więcej

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2022r., uchwałą Nr 544/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 listopada 2021r. dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundację Inter Vivos, ul. Kłobucka 8C/126, 02-699 Warszawa.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert – pobierz Czytaj więcej

XI Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”

26 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbył się XI Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…” zorganizowany wspólnie ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Pułtusku. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował Starosta Pułtuski i Burmistrza Miasta Pułtusk. W imieniu Samorządu Powiatu Pułtuskiego udział w wydarzeniu wzięła Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Sekretarz Powiatu Katarzyna Jankowska.

Czytaj więcej

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP.  Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą „ Ostatki w polskiej tradycji”. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach – wojewódzkim i ogólnopolskim.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie od 20 listopada 2021 r. do  28 lutego 2022 r. na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP pod adresem:
https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp

Do pobrania:
List Ministra Adama Kwiatkowskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Przyjazny Konsumentowi”

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk wręczyli symboliczne statuetki zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”. Organizatorami jego XIII już edycji są Zarząd Powiatu w Pułtusku, Powiatowy Rzecznik Konsumentów i Pułtuska Gazeta Powiatowa.
Laureaci, którzy uzyskali najwyższą punktację w czterech kategoriach konkursowych otrzymują tytuł Firmy „Przyjaznej Konsumentowi”. Czytaj więcej

Podpisanie umowy o partnerstwie na budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podpisano umowę partnerstwa na budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. Umowa jest wymaganym dokumentem aplikacyjnym w ramach drugiego etapu naboru projektów do programu „Kolej+”. Czytaj więcej

Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż działki nr 128/2

Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
22.11.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Borza Strumiany, gm. Gzy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/2 o powierzchni 0,0536 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OS1U/00044661/7.
Do przetargu został dopuszczony 1 uczestnik, który w wymaganym terminie, tj. do dnia 17.11.2021 r., dokonał wpłaty wadium w wysokości 800 zł. Osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 27.09.2021 r. cena wywoławcza wynosiła 8 000,00 zł.
W toku licytacji, po trzecim wywołaniu uczestnik przetargu nie zaoferował ceny ponad cenę wywoławczą. W związku z tym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Podpisanie umowy partnerstwa na budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

Podpisanie umowy partnerstwa na budowę linii kolejowej Zegrze-PrzasnyszLink do transmisji online z wydarzenia: https://www.facebook.com/events/223261083223276/?ref=newsfeed

W poniedziałek 19 samorządów z północnego Mazowsza, w tym samorząd województwa podpiszą umowę partnerstwa dotyczącą projektu „Budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. To niezbędny dokument aplikacyjny w ramach drugiego etapu naboru projektów do programu Kolej+. Liderem przedsięwzięcia jest miasto i gmina Serock. Czytaj więcej

PRZYJAZNY KONSUMENTOWI – wyniki konkursu

Rozstrzygnięta została XIII edycja konkursu „Przyjazny Konsumentowi”, którego organizatorami są: Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtuska Gazeta Powiatowa i Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Jego głównym celem jest wyróżnienie i promowanie placówek handlowych i usługowych, które na co dzień nie tylko przestrzegają obowiązujące przepisy prawne, ale tworzą przyjazne środowisko dla konsumentów, dbają o ich interesy, właściwą organizację i koordynację pracy w zakresie reklamowanych towarów i usług, którzy wychodzą z ofertą rynkową spełniającą kryteria przyjazne konsumentom.

Czytaj więcej