Archiwa kategorii: Aktualności

Odbiór prac związanych z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Pułtusk ul. Białowiejska

 

W środę, 8 kwietnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Pułtusk ul. Białowiejska. W ramach zadania wykonano: nową nawierzchnię jezdni, pobocza z kruszyw i renowację rowów odwadniających, chodniki na obszarze zabudowanym miasta, nowe zjazdy oraz przebudowano przepusty pod drogą.

Wartość odebranych prac wraz z nadzorem inwestorskim to 2.340.910,00 zł. Zadanie zostało współfinansowane z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w wysokości do 1.872.728,00 zł.

Informacja o naborze wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Starosta Pułtuski informuje,
o prowadzonym od dnia 03 kwietnia 2020 roku przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, naborze „Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

Ogłoszenie o naborze [112 KB]

Więcej informacji i szczegółów można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku: https://pultusk.praca.gov.pl

oraz kontaktując się telefonicznie z pracownikami Urzędu Pracy
pod numerami telefonów: 23 692 68 55, 23 692 09 88, 23 692 58 31

Informacja o całodobowej infolinii dla osób głuchych

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce i problemy z dostępem osób głuchych do świadczeń medycznych Zarząd Główny PZG, w dniu 1 kwietnia, dzięki częściowemu wsparciu finansowemu z Fundacji PGNiG uruchomił całodobową infolinię dla osób głuchych i placówek medycznych, do których zgłaszają się osoby głuche po wystawienie e-recepty, czy uzyskanie e-porady, ale również w innych ważnych sprawach. Infolinia działa również na znajdującej się na stronie Powiatu Pułtuskiego aplikacji i jest dostępna na 3 różnych komunikatorach.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym linku:

Koronawirus – Tłumacz PJM dla całej Polski

Działania prowadzone na terenie powiatu pułtuskiego w związku epidemią spowodowaną koronawirusem SARS CoV-2

14 marca br. Minister Zdrowia wprowadził na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego, a w dniu 20 marca stan epidemii. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) całodobowo monitoruje zagrożenia na terenie powiatu i podejmuje sukcesywne działania zgodnie z decyzją Starosty oraz obowiązującymi procedurami i poleceniami Wojewody Mazowieckiego.

W związku z zaistniałą sytuacją Starosta Pułtuski uruchomił plan zarządzania kryzysowego powiatu i wydał zarządzenie nr 18/2020 w sprawie przeciwdziałania epidemii koronawirusem SARS CoV-2. W ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosta powołał Grupę Operacyjną, zwaną Sztabem Kryzysowym do zwalczania epidemii w powiecie pułtuskim. Kieruje nią Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku (PPIS). Czytaj więcej

Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje do wzięcia!

Operatorzy programu „Mazowsze Lokalnie” zapraszają mieszkańców województwa oraz młode organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na mikrodotacje. Dofinansowanie od 1500 do 5000 zł może uzyskać ponad 80 projektów. Termin składania wniosków upływa 7 kwietnia 2020 r.
Z jednej strony zimowy spływ kajakowy. Krople wody zamarzające na wiośle, cisza, szron na szarych brzegach. Z drugiej strony ogień, strumienie iskier, rumiane twarze i cuda powstające z ognia. Co łączy, te tak różne żywioły? Odpowiedz na to pytanie może być tylko jedna. Oba wydarzenia nie odbyły by się, gdyby nie mikrodotacja „Mazowsze Lokalnie”. W tym roku rozpoczyna się już 7 edycja konkursu dedykowanego młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z województwa mazowieckiego. Pula środków na mikrodotacje w 2020 r. wynosi 426.540. Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 3 miesiące w okresie od 1 maja do 30 października. Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie ZUS

 

Wszelkie informacje dostępne na: 
http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Informacja o pakiecie rządowych rozwiązań przeciwdziałających gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa

Rząd zaakceptował pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową.

Przewiduje on m.in.:

 • pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
  – mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników),
  – samozatrudnionych;
 • świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
  czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
  ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z BGK;
 • dopłaty BGK do odsetek;
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Więcej na temat form wsparcia na: http://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza

Informacja z: http://www.gov.pl/