Archiwa autora: Ewa Kowalczyk

Informacja o dyżurach specjalistyczynych

Informujemy, iż 1 stycznia 2023 roku, po raz drugi uruchomione zostały koordynowane centralnie punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości:

Czytaj więcej

Uroczystość w 81. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

 

 

 

 

 

 

 

14 lutego 1942 r., rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Dowódcą AK, największej podziemnej armii w okupowanej Europie, został generał Stefan Rowecki „Grot”. Aby upamiętnić to wydarzenie, w środę 14 lutego, przy pułtuskim pomniku upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej, pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów, na którą zaprosili: Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk.

Czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja – INFORMATOR

Nieodpłatna pomoc prawna

zdj. www.pixabay.com

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) oraz uchwały   Nr XLIX/294/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30.01.2023 r. w sprawie zasad zbycia oraz ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym, położonym na działce nr 242/10 w obrębie 10 miasta Pułtusk, na rzecz dotychczasowych najemców, Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości niniejszy wykaz nieruchomości:

Czytaj więcej