Podpisanie umowy na przebudowę ul. Stare Miasto w Pułtusku 79. rocznica utworzenia Armii Krajowej Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku Informacja o punktach szczepień przeciw COVID-19 Statuetki dla zwycięzców konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI” Podziękowania za bohaterską postawę dla mł. asp. Mieczysława Kaczmarczyka

Kolejna dostawa płynu do dezynfekcji rąk dla gmin, szkół, przedszkoli i instytucji z terenu powiatu pułtuskiego

Starostwo Powiatowe w Pułtusku w dniu 25 lutego br. przekazało ponad 3600 litrów płynu do dezynfekcji rąk gminom, szkołom podstawowym i ponadpodstawowym, przedszkolom i instytucjom z terenu powiatu pułtuskiego z przeznaczeniem przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. Dystrybucją środków zajmował się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Płyn zgodnie z dyspozycją Starosty Jana Zalewskiego został rozdysponowany na podstawie wcześniej złożonego zapotrzebowania oraz  istniejących potrzeb.

Jest to już kolejna transza środków do ochrony przed koronawirusem, które przekazało Starostwo Powiatowe w Pułtusku instytucjom z terenu powiatu pułtuskiego. Wcześniej m.in. do wyżej wymienionych podmiotów rozdysponowano płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczki jednorazowe, maski, przyłbice i termometry.

Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni zostały przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego i pochodziły z Agencji Rezerw Państwowych.

Czytaj więcej

XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.

Konkurs zaplanowany jest z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Kierowany jest do firm sektora spożywczego oraz indywidualnych wytwórców żywności.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa spożywczego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na zainteresowanie nim nie tylko firm komercyjnych, ale także podmiotów i organizacji wytwarzających żywność na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne oraz osoby fizyczne.

Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem: https://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/laur-marszalka/art,41,xiv-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-dla-mazowieckich-producentow-zywnosci-za-najlepszy-produkt-roku-2020.html

Informacja od: Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel.

Pomoc, finansowana z PROW 2014-2020, jest adresowana do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy planują budowę urządzeń chroniących wodę przed azotanami. Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych. Dotyczy to zarówno nawozów płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych. W przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. Czytaj więcej

79. rocznica utworzenia Armii Krajowej

W związku z 79. rocznicą utworzenia Armii Krajowej przedstawiciele Samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej.

Oprawę zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty ze starszym chorążym sztabowym Leszkiem Topólskim na czele oraz przedstawicielami Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku i Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego „FENIKS” w Pułtusku. Czytaj więcej

Informacja dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

W związku z występującymi pytaniami o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w czasie trwania stanu epidemii, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku, przekazuje Państwu informację o możliwości przedłużenia orzeczenia z mocy prawa, w tym możliwości korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). poprzez uregulowania prawne wprowadza zasadę ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o czy mówi Art 15h.1. ustawy.  Czytaj więcej

Certyfikat „Szkoły z Klasą” dla ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

W roku szkolnym 2019/2020 społeczność Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku przystąpiła do realizacji programu ,,SZKOŁA Z KLASĄ”, który został zakończony w listopadzie 2020 r.
Dzięki wspólnym działaniom szkoła nie tylko uzyskała CERTFIKAT SZKOŁY Z KLASĄ, lecz także unowocześniła przestrzeń oraz zacieśniła relacje, dzięki współtworzeniu wprowadzanej zmiany przez: uczniów, nauczycieli i dyrekcję.
W ramach realizacji programu utworzono strefę relaksu dla uczniów, doposażono szkołę w ławki na korytarzach, automat z przekąskami oraz otworzono sklepik szkolny. Podjęte działania przyczyniły się do integracji społeczności szkolnej oraz ulepszenia przestrzeni Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

KRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Plakat - Konkurs KRUSKRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2021 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj więcej