Zarząd Powiatu

Skład Zarządu Powiatu w Pułtusku V kadencji:

  1. Jan Zalewski- Starosta Pułtuski / Przewodniczący Zarządu  
  2. Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski
  3. Halina Zofia Banach – Członek
  4.  Małgorzata Kozłowska – Członek
  5.  Krzysztof Janusz Pieńkos – Członek