Rekrutacja 2024/2025

 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku

Oddziały:
A – psychologiczno-lingwistyczny
(z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język polski, biologia)
B – politechniczny
(z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, język angielski, geografia)
C – humanistyczny
(z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, język angielski, historia)

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Technikum Nr 1:
Technik logistyk
(z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Technik informatyk
(z przedmiotem rozszerzonym: matematyka)
Technik programista
(z przedmiotem rozszerzonym: matematyka)

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1:
Klasa wielozawodowa
(według klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego np. fryzjer, sprzedawca, elektryk)
Klasa wielozawodowa – Branżowy Oddział Wojskowy

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Technikum Nr 2:
Technik reklamy
(z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(z przedmiotem rozszerzonym: biologia)

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2:
Kucharz
(teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe odbywa się na terenie szkoły)
Klasa wielozawodowa
(według klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego np. fryzjer, sprzedawca, elektryk)


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Od 15 maja 2024r. do 29 maja 2024r. (do godziny 15.00)
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

Od 3 lipca 2024r. do 10 lipca 2024r. (do godziny 15.00)
uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,

19 lipca 2024r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

Od 19 lipca 2024r. do 24 lipca 2024r. (do godziny 15.00)
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego,

25 lipca 2024r. (do godziny 14.00)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

Od 29 lipca 2024r. do 31 lipca 2024r. (do godziny 15.00)
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

 8 sierpnia 2024r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

Od 8 sierpnia 2024r. do 12 sierpnia 2024r. (do godziny 12.00)
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego,

12 sierpnia 2024r. (do godziny 15.00)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.