O powiecie

Powierzchnia powiatu:

 • 827 km2.

Liczba mieszkańców:

 • ok. 51,6 tys.

Liczba gmin: 7

 • /Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory/.

Bezrobocie: 

 • stopa bezrobocia rejestrowanego – 13% /30.11.2020 r./

Edukacja /placówki publiczne/:

 • szkoły podstawowe – 24 (w tym 3 filialne),
 • gimnazja – 4 (wygaszane),
 • szkoły ponadpodstawowe:
  – Liceum Ogólnokształcące – 1;
  – 2 zespoły szkół z 5 szkołami dla młodzieży i 2 szkołami dla dorosłych,
  – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie – prowadzony przez MRiRW,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Drogi:

 • powiatowe-352,7 km ,
 • krajowe-36,5 km,
 • wojewódzkie-69,3 km.