ZUS OFERUJE POSZKODOWANYM W WYNIKU NAWAŁNIC POMOC W ZAKRESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Zakład Ubezpieczeń  Społecznych Oddział w Płocku  informuje o możliwości skorzystania przez osoby poszkodowane w wyniku nawałnic z pomocy w zakresie składania odpowiednich wniosków z zakresu zabezpieczenia społecznego dot.:


– rozłożenia na raty lub umorzenie należności z tytułu składek, odroczenia terminu płatności składek;
– wyrażenia zgody na opłacanie po terminie składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe albo chorobowe;
– świadczeń emerytalno-rentowych;
– świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa;
– rehabilitacji leczniczej;
– dofinansowania projektów dla płatników składek.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy – proszone są o kontakt z Katarzyną Paćkowską – e-mail: katarzyna.packowska02@zus.pl; tel. 24 262-52-71 wew. 22-08.