Zmiany w organizacji ruchu na drodze powiatowej w m. Zatory (20.06.2018 r.)

Informujemy, że  20.06.2018 r.  wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu w m. Zatory
w związku z wykonaniem przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku handlowo-usługowego.