Zmiana w obsłudze Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Zmiana w obsłudze Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
Szanowni Klienci,
uprzejmie informuję, że od dnia 1 grudnia 2022 roku nastąpią zmiany w obsłudze Klientów
PUP w Pułtusku. Od tego dnia – w celu usprawnienia obsługi i zachowania jeszcze większej
poufności w czasie prowadzonych rozmów, jak również w trosce o zdrowie naszych Klientów
oraz Pracowników – uruchomiony zostanie „Kolejkowy System Obsługi”.
W związku z powyższym, na stanowisko obsługi będzie można się udać po uprzednim
pobraniu biletu z urządzenia dedykowanego (Infokiosku). Ponadto, Klienci będą obsługiwani
z dwóch poziomów:
Wejście „A” – wejście główne
Stanowiska: Informacja/Biuro podawcze
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Zaświadczenie o statusie i przyznanych świadczeniach
Zgłoszenia: zmiany danych, podjęcia pracy, członka rodziny do ubezpieczenia
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
Staże
Prace interwencyjne, Roboty publiczne
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zgłoszenie oferty pracy, Zatrudnianie cudzoziemców
Doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy
Obsługa osób niepełnosprawnych
Potwierdzenie wizyty internetowej
Wejście „B” – wejście od strony CAZ
Stanowiska: Pośrednictwo pracy – indywidualne
Doradztwo zawodowe
Szkolenia, Przygotowanie zawodowe dorosłych
Sekretariat
Potwierdzenie wizyty internetowej
Dodatkowym rozwiązaniem będzie możliwość umówienia wizyty w Urzędzie telefonicznie
lub on-line.
Powyższe rozwiązanie – w dobie wszechogarniającej cyfryzacji – jest priorytetowym
rozwiązaniem, dotowanym przez Departament Informatyki Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej.

Dyrektor PUP w Pułtusku
/-/ Witold Chrzanowski