Zespół Szkół im. Jana Ruszkowskiego z dofinansowaniem 100 000 zł na nowoczesną pracownię informatyczną

Miło nam poinformować uczniów, rodziców, przyjaciół i sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, że  Dyrekcja i Rada Pedagogiczna naszej szkoły wzięła udział w projekcie  „Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.  Finalnie, jako jedyna szkoła powiatowa, pozyskaliśmy 100 000 zł na utworzenie nowoczesnej pracowni informatycznej.

Dziękujemy Zarządowi Powiatu Pułtuskiego za nieocenioną pomoc i wsparcie w podejmowanych działaniach.

Dyrektor Anna Kmiołek-Gizara