Zespół Szkół im. B. Prusa odznaczony „Honorową Odznaką Rzemiosła”

29 maja 2017 r. w czasie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Zespół Szkół im. Bolesława Prusa został odznaczony „Honorową Odznaką Rzemiosła” – „Rzemiosło – za Zasługi” nadaną na wniosek Cechu przy Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

Honorowa Odznaka Rzemiosła wraz z dyplomem została ustanowiona przez Zarząd Związku Izb Rzemieślniczych uchwałą z dnia 30 marca 1957 roku, jako jednostopniowe wyróżnienie. Nadawana jest ona osobom fizycznym i prawnym przez Prezydium Zarządu ZRP za szczególne zasługi oraz wieloletnią, ofiarną działalność w realizacji społeczno – zawodowych i gospodarczych zadań rzemiosła. Można otrzymać ją tylko jeden raz.

Honorowa Odznaka Rzemiosła została wręczona placówce oświatowej po raz pierwszy w historii. Uroczyste odznaczenie sztandaru szkoły Honorową Odznaką Rzemiosła nastąpi 23 czerwca 2017 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.