ZAWIADOMIENIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej –czytaj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów oraz przepustów  – czytaj