Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868, z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XXXVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku,  która odbędzie się w dniu 2 lutego 2018r. (piątek) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku   ul. Marii Skłodowskie-Curie 11.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  20 grudnia 2017r.
  5. Wnioski i oświadczenia radnych.
    wydelegowanie dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
    6. Zamknięcie Sesji.

    Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski