Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 31 sierpnia 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu Statutu.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk zadania obejmującego nieodpłatne zarządzanie częścią działki o nr ewid. 200 położonej w obrębie Głodowo, gm. Pułtusk.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  10. Zamknięcie Sesji.

                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                       Tadeusz Nalewajk