Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XLIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 13 września  2018r. (czwartek) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38)  Starostwa Powiatowego w  Pułtusku   ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W                      Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na  rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady
  Wiesław Cienkowski