Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

XLI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018r. (poniedziałek) o godz. 11.15 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/242/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r.
4. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie z działalności monitoringowej i inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2017r.
5. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2017r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegającego na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego.
8. Informacja nt. funkcjonowania Szpitala Powiatowego Gajda-Med. Sp. z o.o. w Pułtusku.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Wiesław Cienkowski