Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.), na wniosek ¼ ustawowego składu Rady Powiatu, zwołuję  XLI Sesję Rady Powiatu  w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu  17 maja 2022r. (wtorek)  o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Informacja w sprawie sytuacji finansowej Spółki i działalności Zarządu Szpitala Powiatowego Gajda-Med sp. z o.o. zgodnie z kodeksem spółek handlowych w związku z pismem Kancelarii Maruta Wachta sp. j. z siedzibą w Warszawie.
  4. Wnioski i oświadczenia radnych.
  5. Zamknięcie Sesji.

                                                                               Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                 Wiesław Cienkowski