Zawiadomienie o XL Sesji Rady Powiatu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995, z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Pułtusku,  która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 10.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku   ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.
 Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na czynności Zarządu Powiatu w Pułtusku.
  7. Wnioski i oświadczenia radnych.
  8. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Wiesław Cienkowski