Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku ZSZ im.J.Ruszkowskiego w Pułtusku (zadanie 1) oraz nad termomodernizacją budynku SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku (zadanie 2)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  dot. zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego  w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk (zadanie 1) oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk (zadanie 2) – pobierz