Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

  1. obręb Skorosze, gmina Winnica
    1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji EGiB – pobierz
    2. informacja dot. modernizacji EGiB – pobierz
  2. obręb Skoroszki, gmina Winnica
    1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji EGiB – pobierz
    2. informacja dot. modernizacji EGiB – pobierz