Zawiadomienie o I Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Zgodnie z postanowieniem Nr 134/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 listopada 2018r. pierwsza Sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Pułtusku odbędzie się 20 listopada 2018r. (wtorek) o godz. 14.00.
Miejsce posiedzenia: Sala Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II