Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości – wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 (budynek A i B) będzie wywieszony na okres 21 dni tj, od 03.02.2016 r. do 23.02.2016 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykaz dotyczy nieruchomości położonych w obrębie Ołdaki, gm. Gzy oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem działki:
– 26/3 o powierzchni 12,2295 ha,
– 45/7 o powierzchni 3,3986 ha,
– 45/8 o powierzchni 6,8888 ha,
– 30/8 o powierzchni 11,3027 ha.