Zapytanie ofertowe – tablice informacyjne i pamiątkowe w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego”

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie i montaż tablic w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego”:
– tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej na budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego, ul. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
– tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz, ul. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk.

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówieniapobierz.pdf

Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  – pobierz.pdf/pobierz.doc
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – pobierz.pdf/pobierz.doc
Załącznik nr 3 – Wzór tablicy – pobierz.pdf