Zapytanie ofertowe na zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Warszawy

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Warszawy w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” projektu pn. „Bardziej sprawni, bardziej aktywni”:

Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści zapytania ofertowego – pobierz.pdf
Formularz ofertowy –pobierz.pdf/pobierz.doc
Wzór umowy – pobierz.pdf/pobierz.doc
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – pobierz.pdf/pobierz.doc