Zapytanie ofertowe na zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Gdańska i do Zamku Rycerskiego w Gniewie

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Gdańska i do Zamku Rycerskiego w Gniewie w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” projektu pn. „Bardziej sprawni, bardziej aktywni”:
Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści zapytania ofertowego – pobierz.pdf
Formularz ofertowy – pobierz.pdf/pobierz.doc
Wzór umowy – pobierz.pdf/pobierz.doc
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – pobierz.pdf/pobierz.doc