Zapytanie ofertowe na zatrudnienie psychologa do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie jednego (1) psychologa do udzielania indywidualnych oraz grupowych konsultacji psychologicznych dla mieszkańców i personelu Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” projektu pn.”Bardziej sprawni, bardziej aktywni”.

Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Formularz ofertowy – pobierz.pdf/pobierz.doc
Wzór umowy – pobierz.pdf
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – pobierz.pdf/pobierz.doc