Zapytanie ofertowe na wykonanie 23 tablic pamiątkowych dla projektu pt.”Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 23 tablic pamiątkowych dla projektu pt. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 V Gospodarka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu.

Pliki do pobrania:
Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia – pobierz.pdf
Zapytanie ofertowepobierz.pdf
Formularz ofertowypobierz.pdf/pobierz.doc
Wzór tablicy pamiątkowejpobierz.pdf
Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznychpobierz.pdf/pobierz.doc
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – pobierz.pdf/pobierz.doc