Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Starostwo Powiatowe w Pułtusku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia pn. LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH (Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich, dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku).

Przedmiotem zamówienia jest zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w ramach programu pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D. Realizacja projektu współfinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) tj. przedmiot zamówienia obejmuje dostawę samochodu przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych, w typie mikrobusu (8 pasażerów + kierowca) z możliwością przewożenia 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przystosowanie samochodu obejmuje adaptację pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także podróżujących na swoich wózkach. Samochód musi być wyposażony w specjalne najazdy aluminiowe, umożliwiające wprowadzenie do środka pojazdu zarówno wózka tradycyjnego, jak również wjazd do auta wózkiem inwalidzkim o napędzie elektrycznym.

Termin wykonania zamówienia – do 20.12.2018 r.

Miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Pułtusku – kancelaria, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk.

Termin składania ofert: 17.10.2018 r.

Do pobrania:
– Zapytanie ofertowe (.pdf)
– Oferta – formularz (.pdf); Oferta – formularz (.docx)
– Karta informacyjna (.pdf); Karta informacyjna (.docx)
– Oświadczenie – załącznik Nr 1 (.pdf); Oświadczenie – załącznik Nr 1 (.docx)
Oświadczenie – załącznik Nr 2 (.pdf); Oświadczenie – załącznik Nr 2 (.docx)
Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne – załącznik Nr 3 (.pdf)
Wzór umowy – załącznik Nr 4 (.pdf)